skip to Main Content
Bezpečnostní plomby a manipulační Systémy. KATALOGY

Štítky RFID jsou zcela podobné těm tradičním,  do kterých je však vložen RFID čip, kam lze zaznamenat informace pomocí tiskáren RFID. Systém RFID (Radio Frequency IDentification) je technologie, která umožňuje automatickou identifikaci pomocí rádiových frekvencí. Tímto způsobem bude mít každý objekt, na který byly použity štítky RFID, JEDNOZNAČNOU IDENTIFIKACI.

Vyhledat