skip to Main Content
Bezpečnostní plomby a manipulační Systémy. KATALOGY

luciano grapsaProhlášení prezidenta

“Obchodní firma nejvíce přispěje ke společenskému pokroku svojí snahou o co možná nejefektivnější činnost. A to znamená nikdy neustoupit od zásad, na kterých stojí jakákoliv civilizovaná společnost. LeghornGroup byla vždy, a v současné době stále je, zapojena do aktivit, které považujeme za nedílnou součást našeho každodenního fungování v odvětví zabezpečení: vzdělávací programy, charita a závazek vůči společnosti”.

Luciano Grapsa – Prezident a CEO LeghornGroup s.r.o.


cil ikona

CÍL

Hlavním cílem LeghornGroup je fungovat efektivně, lukrativně a zodpovědně v rámci odvětví zabezpečení proti manipulaci. Ambice LeghornGroup být středobodem tohoto odvětví je založena na silném odhodlání vyrábět a vyvíjet inovativní a vysoce funkční řešení.

odpovednost ikona

ZÁVAZKY

LeghornGroup s.r.o. se zavazuje v pěti hlavních bodech:

  1. Vůči svým partnerům, chránit jejich investice a ručit za jejich návratnost.
  2. Vůči svým zákazníkům, službami stávajícím klientům, navazováním vztahů s budoucími zákazníky, udržováním věrnosti širokým sortimentem a výhodnými nabídkami zaměřenými na cenu, kvalitu, zabezpečení a minimální environmentální stopu.
  3. Vůči zaměstnancům, respektováním jejich práv, poskytováním dobrého pracovního prostředí, ujišťováním se o jejich osobní a profesionální spokojenosti, uplatňováním jejich nejlepších kvalit a zajišťováním rovné pracovní příležitosti; podporou osobního rozvoje při plánování a organizování pracovní činnosti a každodenní aplikace vizí a hodnot společnosti.
  4. Vůči všem stranám se kterými má společnost obchodní spolupráci. Zajišťovat vzájemný prospěch se smluvními partnery a dodavately, a zasazovat se o dodržování vizí a hodnot společnosti, což je rozhodujícím faktorem v navazování nebo udržování obchodních vztahů.
  5. Vůči společnosti. Provádět obchod jako zodpovědný člen společnosti, dodržovat legislativu všude tam, kde Leghorn s.r.o. působí. Podporovat základní lidská práva v souladu s legitimní rolí soukromého podnikatele, zohledňovat zdraví, bezpečnost a přírodní prostředí, a zasloužit se o dlouhodobě udržitelný růst.
Vyhledat