skip to Main Content
Bezpečnostní plomby a manipulační Systémy. KATALOGY

Barcode štítky

Bezpečnostní BARCODE štítky

ŽÁDOST O SPECIÁLNÍ NABÍDKU

Description

BARCODE ŠTÍTKY s čárovými kódy jsou určeny pro široké spektrum aplikací. Vydrží vysoké i nízké teploty, působení chemikálií, drsné prostředí a jiné mimořádné pracovní podmínky. Štítky pomáhají výrobním podnikům optimalizovat pracovní postupy. Nabízíme střední až vysoké objemy štítků s čárovými kódy na kotoučích a na arších. BARCODE ŠTÍTKY jsou vhodné pro zdravotnické a farmaceutické společnosti, kurýrní a logistiky odvětví a správu firem a knihoven.

BARCODE ŠTÍTKY nabízejí jedinečnou identifikační metodu, kterou může využívat jakékoliv prostředí, které zpracovává nepřetržitý tok výrobků nebo zboží.

BAR CODE 93 – je kompatibilní s Code 39, ale používá menší prostor pro představující znak. Štítek se vyrábí v předpisu 93, je přibližně 25% kratší než u jednoho štítku vyrobeného v Code 39.

BAR CODE 128 – Jednorozměrný kód, název napovídá, že je schopný zakódovat 128 znaků (spodní polovinu ASCII) – jako jeden z mála u znaků umí rozlišovat a zachovat velikost písmen v kódu. Má tři znakové sady (A, B a C), která se jedním ze speciálních znaků na začátku kódu nastaví a mezi nimiž je možno v průběhu kódu přepínat.

BAR CODE INTERLEAVED 2 z 5 – Skupina kódů 2/5 patří historicky k nejstarším. Kód je tvořen znakem Start, znaky 0 až 9 a znakem Stop. Je tedy schopen kódovat pouze numerické informace. Kód je proměnné délky a každý jeho dílčí znak je tvořen pěticí čar, z nichž tři jsou úzké a dva široké. Mezery v tomto kódu nenesou žádnou informaci

bezpecnostni barcode stitky

You may also like…

Vyhledat